Kontakt

Tuotetilaukset ja –tiedustelut

Uittokalusto Oy
Taitajantie 2
57210 Savonlinna

Puh: 015 5550 402
shop@uittokalusto.fi
www.uittokalusto.fi

Org. nr: 0887767-5
100 % av skandinaviskt kunnande
utvecklat för krävande skandinaviska förhållandena
konformen hjälper plantskyddet att stå fast även blåsiga och snörika förhållandena
konformen tar hänsyn till variationer i terrängen och applicering av skyddet går snabbare
smältvatten rinner ut genom lufthålen
lufthålen minskar temperaturen i skyddet på våren, eftersom varm luft stiger uppåt och sval luft rinner in nedifrån
minskar behovet av mekanisk gräsbekämpning, gräset kan inte täcka och döda plantan
materialet är nedbrytningsbart
för olika jordtyper har konstruerats fästen, vilket håller skyddet på plats
hindrar frostskador på små plantor
tydlig färg underlättar indentifering av mycket små plantor i vegetation
det finns fyra olika modeller att välja på